Tamara har fått løpetid

Nyheten ble skrevet 04/10-2008
Nå blir det paring

Tamara har nå fått løpetid og skal pares om en drøy uke med Chasy.
Så blir det noen ukers ventetid til vi ser om seansen bærer frukter.